Odată cu digitalizarea, orice fel de informații sunt stocate într-un calculator, fiind mai ușor accesibile și putând fi ascunse cu parole. Totuși, de multe ori, chiar și cele mai performanțe sisteme de securitate au scăpări și pot fi sparte. Astfel, datele  unor persoane ajung în mediul public, provocând fel de fel de daune. Pentru a înțelege mai bine care e treaba cu datele cu caracter personal și cât de importantă este respectarea intimității omului este nevoie să definim întâi câțiva termeni.

           RGPD- Regulamentul general privind protecția datelor a devenit lege în România în 2018 și are în centrul sau un element important: persoana fizică, ale cărei date trebuie protejate.

           ANSPDCP- Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal reprezintă garanția respectării drepturilor fundamentale la viață privată și la protecția datelor  personale.

           Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal reprezintă orice fel de informații care fac referire la persoană fizică și care, adunate, duc la identificarea acesteia. Unele date au fost anonimizate sau criptate, iar în urma acestui proces, ele nu mai sunt considerate cu caracter personal, deoarece persoană nu mai este identificabilă. RGPD protejează aceste date care, stocate în diferite moduri, sunt supuse cerințelor regulamentului.

            Exemple de date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de domiciliu, un număr de act de identitate, date deținute de un spital sau un medic, etc.
  

           Folosirea serviciilor oferite de tehnologia informației a dus la criptarea pe scară largă pentru a asigura securitatea persoanelor. Fără criptare, viața personală a acestora ar fi compromisă. Organele legii pot obține, în Uniunea Europeană, acces la datele criptate pentru investigații. Dacă se produce o încălcare a datelor, trebuie să se anunțe ANSPDC în cel mult 72 de ore, iar în funcție de consecințele încălcării, compania poate fi obligată să anunțe persoană afectată. Nerespectarea RGDP duce la amenzi, iar companiei i se poate cere să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal.

           Protejarea datelor în mediul on-line

            UE garantează protecția datelor atunci când este nevoie de colectarea lor (cumpărături on-line, candidatura pentru un loc de muncă, etc.)

Prelucrarea datelor este permisă în mai multe situații, printre care:

·         Compania are un contract cu persoana în cauza.

·         Compania are obligația legală de a procesa date cu caracter personal.

·         Existența unui interes legitim.

             Pentru păstrarea intimității, se recomandă ca cei care folosesc site-uri de rețele sociale să:

-evite postarea unor date referitoare la numărul de telefon, adresă, etc.

-evite folosirea unor parole care să fie identificate ușor

-folosească o adresa de e-mail specială, diferită de cea personală sau profesională.

             Furnizorii de site-uri de rețele sociale nu au voie să prelucreze date sensibile( legate de entie, religie, stare de sănătate, etc.) decât cu acordul persoanei respective.

            Orice persoană poate solicita accesul la datele pe care o organizație le deține despre aceasta, iar acordul pentru prelucrarea lor trebuie exprimata în mod clar. De asemenea, persoanei în cauză i se acordă dreptul de a-și retrage oricând consimțământul.

https://ec.europa.eu/info/index_ro

https://www.dataprotection.ro/

https://www.avocatoo.ro/